User login

Word lid!

Document sans nom

Word lid!

Voor 30 Euro per jaar kan je ons steunen, moreel en financieel, het lidgeld vertegenwoordigt voor ACONA vzw een regelmatig inkomen waarop wij heel het jaar door kunnen rekenen. Dit laat ons toe onze projecten te laten doorlopen en ons op lage termijn te kunnen verbinden voor nieuwe initiatieven.

Lidmaatschap

Ofwel betaal je elke maand wat jezelf wenst ( bedrag vrijblijvend) ofwel stort je aan ACONA vzw een enig jaarlijks bedrag, of op een ander tijdsritme, en dit op deze rekening:

Fortis 001-5581392-88

IBAN BE56/ BIC Generale Bank BEBB

Ofwel via ‘PAYPAL’ op onze site, heel praktisch en verzekerd

Zonder giften noch deelname, zijn onze projecten en onze campagnes niet te verwezenlijken. Zich in deze strijd voor het milieu werpen is zeer duur, dank aan wie ons steunt.

Steun ons werk met jouw giften en/of wordt steunend lid.

Als je het wenst word actief lid, wij wachten op jou.

Wat kunnen we met je geld in Amazonië doen?

Onder andere de natuur beschermen, de voedsel- en sociale armoede bekampen en meewerken aan de ontwikkeling van de locale groepen en ook hun grondgebied….

ACONA vzw krijgt tot nu toe geen enkele overheidssteun en wordt volledig door haar leden en weldoeners gefinancierd. Als je kiest voor een automatische geldafname of domiciliëring van een bepaald bedrag help je ons in de doeltreffendheid van onze actie en laat je ons toe die beter te plannen.

Je bepaalt zelf het bedrag en de termijnen: jaarlijks, driemaandelijks of jaarlijks. Je kan dit nog steeds wijzigen of opzeggen, maar zo verlicht je ons het administratief werk.

Vergeet niet ons je gegevens te zenden, dit kan via onze site (zie contacts) of via de post.

(Juf., Mev., Hr) voornaam, naam, adres, postnummer, gemeente, land, e-mail, tel.- nummer, gsm, geboortedatum.

ACONA is op zoek naar sponsoren en mecenas voor haar folders, haar site , haar workshops, en humanitaire reizen voor jongeren

Je kan ons “pdf document” downloaden (de automatische toelating, in het voordeel van ACONA vzw staat op onze site op dit blad of op ‘giften’